Проповеди по посланию к Филиппийцам
Аудио + Видео - Проповеди пастора Максима Фокина

Фил_Вступление https://drive.google.com/open?id=1RSqHpFaveavHaE859RFIsbE1GzksmAc8

Фил1_1_11 https://drive.google.com/open?id=1GRrKzc-VJJmWoEJPIOZYq_j3PJQrZfto

Фил1_12_30 https://drive.google.com/open?id=1Ak-4wz_BN6NE60oCrsFhiLFIh44UKMgw

Фил2_1_16 https://drive.google.com/open?id=1L3JpWuTZGMpICgy9xsM2y33r0VsNaCuV

Фил2_17_30 https://drive.google.com/open?id=1AFTxdDoawyIMGA_kW-npOyIv-9EjlScL

Фил3_2_9 https://drive.google.com/open?id=1wlaC30OuezaVfBpCu5U-bMSasjAEILGg

Фил3_10_21 https://drive.google.com/open?id=1LKkaGrwGdNsTLlZ2PcsovU_P7If4b5Ww

Фил4_1_9 https://drive.google.com/open?id=12iHjdLQumrs-taQ1iOJwYqtz0mB0GPfz

Фил4_10_23 https://drive.google.com/open?id=1_SHaJ3gv-GJJ1C85x2g5EbVr9HMElgzH