Глава 24. О браке и разводе. ВИВ.
Аудио - Проповеди пастора Максима Фокина